LEVERING

 

5.01        Levering sker, med mindre andet skriftligt er aftalt, ab lager, således at alle omkostninger i forbindelse med det købtes forsendelse er for købers regning.

5.02        Ved levering alle andre steder end hos Einar Madsen anvendes billigste forsendelsesmåde. Hvis dyrere forsendelsesmåde ønskes af køber, afholdes den herved forbundne merudgift endeligt af køber.

5.03        Hvis levering sker andre steder end hos Einar Madsen, er køber ansvarlig for, at der er direkte og uhindret adgang til det sted, som levering skal ske til.

5.04        Levering sker, med mindre andet skriftligt er aftalt, alene til et arealer beliggende i grundplan.

5.05        Levering forudsættes at kunne ske inden for sædvanlig arbejdstid (kl. 08.00 - 16.00).

5.06        Hvis Einar Madsen skal levere andre steder end på selskabets adresse, er leveringstiden fastsat efter bedste skøn og under hensyntagen til de forhold, der var Einar Madsen bekendt ved tilbuddets afgivelse.
               Einar Madsen er ved ændrede forudsætninger berettiget til at udskyde leveringen, uden at køber i den anledning kan gøre misligholdelsesbeføjelser gældende.

5.07        Levering og overholdelse af leveringstiden er betinget af, at køber har opfyldt sine kontraktmæssige forpligtelser forud for leveringen.

5.08        Såfremt forsinkelse ved leveringstiden skyldes, at Einar Madsen er i en situation som angivet i pkt. 11.02 udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer.
               Har hindringen bestået i mere end 2 måneder, er Einar Madsen berettiget til at annullere aftalen uden i den forbindelse at pådrage sig ansvar.
               Nærværende bestemmelse finder anvendelse uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

5.09            Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning i tilfælde af forsinkelse, uanset om forsinkelsen skyldes Einar Madsens forhold.

5.10            Einar Madsen er berettiget til at gennemføre delleverancer, med mindre andet skriftligt er specifikt anført.

Product added to wishlist
Product added to compare.

Vi anvender kun cookies til funktioner på siden, for at forbedre din brugeroplevese.